111 ม.11 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 043-899570 kamalasai.hospital@kamalasai-hosp.org

ประกาศโรงพยาบาลกมลาไสย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ในตำาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศโรงพยาบาลกมลาไสย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
กําหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
ในตำาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

 

Attachments:
Download this file (1 มิ.ย 65.pdf)1 มิ.ย 65.pdf1209 kB